+420 608 159 335 michal.sisma@email.cz

TEPELNÁ ČERPADLA


ENERGIE ZEMĚ

Tepelná čerpadla jsou zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody. Díky vysoké technické úrovni moderních tepelných čerpadel jsou zcela rovnocenným zdrojem tepla jako tradiční kotle, ale s mnohem úspornějším provozem.

Mezi hlavní důvody, proč domácnosti a organizace pořizují tepelná čerpadla, patří:

  • Významná úspora energie
  • Pohodlné řešení vytápění a ohřevu vody
  • Šetrnost vůči životnímu prostředí
  • Významná úspora energie

Standardní způsoby vytápění (plynové, elektrické kotle) mají vysoké roční náklady na energie. Tepelná čerpadla získávají teplo z okolí (z okolního vzduchu nebo ze země), které je „zdarma“. Tepelná čerpadla spotřebovávají pouze část energie pro svůj provoz, především na běh kompresoru, díky čemuž bývají účty za energie méně než poloviční. Navíc při instalaci tepelného čerpadla lze požádat distributora elektrické energie o dvoutarifovou sazbu a získat 20 hodin denně nízkého tarifu pro veškerou spotřebu elektrické energie v domě.

Tepelná čerpadla vzduch/voda získávají energii z venkovního vzduchu. Nejnovější typy tepelných čerpadel vzduch/voda pracují dokonce při venkovních teplotách až do -22 °C. Vyrábí se , kdy je kompletní tepelné čerpadlo umístěno v jedné kompaktní jednotce.

Tepelná čerpadla země/voda získávají energii ze země (jsou nezávislá na okolní teplotě vzduchu). Tato tepelná čerpadla využívají teplo buď z hlubinných vrtů, nebo z povrchového zemního kolektoru (položeného plošně v nezámrzné hloubce). Jejich pořízení je díky tomu levnější než hlubinné vrty, ale o něco dražší než pořízení tepelného čerpadla typu vzduch/voda. Tepelné čerpadlo země/voda se umísťuje uvnitř domu a vyrábí se ve dvou provedeních – samostatné tepelné čerpadlo nebo tepelné čerpadlo s akumulační nádrží pro topení a přípravu teplé vody. Tepelné čerpadlo dále obsahuje regulaci a další prvky domácí kotelny v rámci jedné elegantní centrály o velikosti chladničky.

Stále častěji je tepelné čerpadlo součástí komplexně pojatého vytápěcího systému, založeného na kombinované akumulační nádrži pro topení i přípravu teplé vody. Tuto nádrž pak společně ohřívá nejenom tepelné čerpadlo, ale i krbová vložka s výměníkem nebo solární systém, případně jiný zdroj tepla. To s sebou samozřejmě přináší výhodu využití tepla z více zdrojů. Investice do systému s tepelným čerpadlem a jeho provoz je pak pochopitelně výrazně nižší, protože tepelné čerpadlo ohřívá vodu v nádrži, která je nainstalována společně pro využití tepla z krbové teplovodní vložky nebo solárního systému. Stejně tak regulace pro tyto zdroje v sobě obvykle zahrnuje možnost řídit tepelné čerpadlo, takže není nutno kupovat samostatnou regulaci tepelného čerpadla navíc, a celý systém tak se společnou regulací vykazuje vyšší celkovou účinnost.

Celkové náklady lze významně snížit využitím akčních nabídek a některých dotačních programů, které jsou v současné době k dispozici. Z tohoto důvodu doporučujeme celý systém poptat a nechat si poradit.

Krásné léto všem!

Přejeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům, ale i uživatelům všech našich staveb, pohodovou odpočinkovou dovolenou a prosluněné prázdniny.

za celý kolektiv Michal Šišma

This will close in 20 seconds