+420 608 159 335 michal.sisma@email.cz

SOLÁRNÍ SYSTÉMY


VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

Systém solárního ohřevu vody (nazývaný také fototermický nebo solární systém) je zdrojem tepla pro ohřev vody, případně přitápění. Je vhodný jak pro rodinné domy, tak i pro velké objekty…

Správně navržený solární systém pokrývá ve slunných dnech od jara do podzimu veškerou potřebu teplé vody. V ostatních dnech se pro dohřev nebo úplný ohřev vody automaticky spíná doplňkový zdroj (elektrické topné těleso, plynový kotel apod.). Solární systémy mohou být navíc navržené pro přitápění a sezónní ohřev bazénu.

Solární systémy ohřevu vody se kvůli podobnému vzhledu kolektorů často zaměňují za fotovoltaické systémy.

Ploché kolektory (svislé nebo vodorovné)

Fotovoltaický systém přeměňuje energii získanou ze slunce na elektrickou energii. Obvykle se fotovoltaický systém využívá pro dodávky elektřiny pro vlastní spotřebu domu nebo pro dodávku elektřiny do sítě. Pro ohřev vody v zásobníku teplé vody se také s výhodou využívá přebytků výroby elektřiny. Na našem trhu se nabízejí také fotovoltaické systémy určené pouze pro přímý ohřev vody v zásobníku teplé vody. Při rozhodování o výběru systému vždy doporučujeme porovnávat systémy o stejném výkonu. Kromě ceny a životnosti jednotlivých systémů může být při rozhodování důležitá plocha, kterou daný systém na střeše zabírá. Fotovoltaický systém o stejném výkonu než termický systém, protože účinnost fotovoltaických panelů je několikanásobně nižší než účinnost solárních termických kolektorů.

Krásné léto všem!

Přejeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům, ale i uživatelům všech našich staveb, pohodovou odpočinkovou dovolenou a prosluněné prázdniny.

za celý kolektiv Michal Šišma

This will close in 20 seconds